بروزرسانی : 1399/06/28 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

معاون بیمه و خدمات سلامت اداره کل بیمه سلامت خراسان جنوبی گفت:

ساماندهی بیشتر خدمات بهداشتی و پیشگیرانه دهان و دندان مورد انتظار بیمه سلامت است

22بازدید
شهریور 19, 1399

معاون بیمه و خدمات سلامت اداره کل بیمه سلامت استان در نشستی خواستار ساماندهی بیشتر خدمات بهداشتی و پیشگیرانه شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت استان خراسان جنوبی؛ روز چهارشنبه نوزدهم شهریور ماه 99 اداره کل بیمه سلامت استان در راستای تعامل هرچه بیشتر با ارائه دهندگان خدمت و کاهش چالش های موجود، نشستی را  با تعدادی از دندان پزشکان ارائه دهنده خدمت در سطح یک روستایی استان با موضوع بررسی عملکرد و چالش های ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان در سطح یک برگزار کرد.

در این نشست، معاون بیمه و خدمات سلامت، رئیس اداره نظارت و ارزشیابی و تعدادی از کارشناسان حوزه ذیربط از اداره کل بیمه سلامت و معاون بهداشتی، مدیر گسترش شبکه و کارشناس مسئول ستاد بیمه روستایی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و تعدادی از دندانپزشکان سطح یک روستایی حضور داشتند.

مسعود مختاری معاون بیمه و خدمات سلامت اداره کل بیمه سلامت استان در این نشست ضمن قدردانی از خدمات ارزنده دندان پزشکان در سطح یک روستایی ، گفت: تعامل حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در زمینه خدمات دندانپزشکی ارائه شده برابر تفاهمنامه فی مابین، اثربخش بوده که امیدواریم این تعامل افزایش یابد.

مختاری در ادامه ضمن تاکید بر ساماندهی بیشتر خدمات بهداشتی و پیشگیرانه، افزود: انتظار بیمه سلامت این است که خدمات گروه های هدف در جهت افزایش رضایتمندی بیمه شدگان تحت پوشش سطح یک نیز ارتقا یابد و خدمات برای سایر گروهها و جامعه یکبار خدمت هر مرکز نیز، هم از نظر کمی و هم کیفی افزایش یابد.

در پایان هر یک از دندانپزشکان حاضر در نشست ، چالش های موجود را مطرح کردند که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

print