بروزرسانی : 1399/06/28 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

  طبقه

اداره

زیرزمین

سالن اجتماعات،انبار اسناد،پارکینگ

همکف

میز خدمت،اداره اسناد پزشکی،اداره بیمه گری و درآمد،باجه بانک رفاه،اطلاعات

اول

اداره نظارت و ارزشیابی ،امور اداری،آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات،کارپردازی و خدمات،امور مالی،دبیرخانه

دوم

مدیر کل،معاون بیمه و خدمات سلامت،معاون توسعه مدیریت و منابع،روابط عمومی،حراست،نمازخانه،پایگاه بسیج

سوم

سالن آموزش،مامورسرا،سلامتکده